Over Heritage Center D.E

Naam collectie

Heritage Center D.E

Contactgegevens Heritage Center D.E

Hester Wandel
hester.wandel [at] jdecoffee.com
Keulsekade 143
3532 AA Utrecht

Collecties

 • Reclamemateriaal: onder meer emaillen borden, affiches, raambiljetten, kalenders, commercials
 • Geschenken: onder meer kinderboeken, koffiemolens, serviesgoed, landenalbums
 • Verpakkingen koffie, thee en tabak
 • Dia-/ fotomateriaal, onder meer van personeel, terreinen, winkels
 • Jaarverslagen
 • Personeelsbladen
 • Bibliotheek
 • Corporele objecten

Ontstaansgeschiedenis

De collectie van het Heritage Center D.E is door de jaren heen geleidelijk aan opgebouwd, aanvankelijk als onderdeel van de centrale archiefafdeling. In de jaren 80, ten tijde van Cor Boonstra, kreeg het toenmalige historische archief meer aandacht en werd het Bedrijfshistorische Centrum. Rond de eeuwwisseling kreeg het Bedrijfshistorische Centrum zijn eigen locatie, waar meer ruimte was om de collectie te huisvesten en verder uit te breiden.

Met name rond 2003, toen Douwe Egberts 250 jaar bestond, was er een piek in informatie- en andersoortige aanvragen en verzoeken voor het Bedrijfshistorische Centrum. Veel materiaal werd toen ook via de toenmalige website van Douwe Egberts (digitaal) ter beschikking gesteld.

Geleidelijk aan kreeg het Bedrijfshistorische Centrum een steeds prominentere plek richting klanten en consumenten (in plaats van interne vraagbaak) en kreeg de naam Heritage Center D.E. In dit verband heeft Michiel Herkemeij, CEO van Douwe Egberts ten tijde van de verzelfstandiging, een cruciale rol gespeeld door het Heritage Center nadrukkelijker aan marketing te koppelen.

De bovengenoemde ontwikkelingen hebben uiteindelijk geresulteerd in een nieuwe locatie in Utrecht waar gasten kunnen worden ontvangen die vervolgens worden ondergedompeld in de rijke geschiedenis van Douwe Egberts.

Doelstelling

Het Heritage Center D.E heeft de volgende doelstellingen:

 • Het veiligstellen van (kennis over) het verleden van Douw Egberts (koffie, thee, tabak);
 • Het verstrekken van informatie over de historie van Douwe Egberts (koffie, thee, tabak).

Dit gebeurt aan de hand van:

 • Acquireren (innemen van nieuwe materialen voor de collectie);
 • Beheren (inclusief toegankelijk maken), zoals via deze website;
 • Beschikbaar stellen (van informatie over en uit) de collectie. Dit kan in verschillende vormen, zoals (bijdragen aan) tentoonstellingen en onderzoeken.

Website

http://www.heritagecenter.info

Publicaties 

Van der Zee – van Winkelnering tot Wereldmerk
Boek over familie De Jong